In memoriam Henk Gernaat

Het is niet te bevatten dat Henk zo onverwacht is overleden. Zoiets past niet bij iemand van 60 jaar die zo vol in het leven staat. Dat was Henk. Altijd iedereen willen helpen met raad en daad. Hij heeft jarenlang gewerkt voor een bedrijf in hulpmiddelen. Daarbij was hijzelf het “grootste hulpmiddel”. De afgelopen jaren werkte Henk als bewonersbegeleider voor mensen die te maken hadden met aardbeving schade. Werk dat heel goed bij hem paste. In het dorp, voor de vereniging, voor het zwembad  en voor de kerk was hij een gedreven vrijwilliger.

 

Sinds enkele jaren was Henk ook een gewaardeerd lid van Tennisvereniging Wijchgelsheim. Naast Henk werd Wijchgelsheim nog twee “Gernaatjes” rijker, namelijk Edwin en Margreet, die zich evenals Henk volop op het spel storten. Fanatiek aan het trainen, extra oefenen en deelnemen aan een wedstrijdteam.Voor de voorjaars- en najaarsbeurten kon je natuurlijk ook op Henk rekenen.We realiseren ons langzamerhand de harde werkelijk dat Henk is overleden.

 

Vreselijk zwaar voor Aaf, de kinderen en de kleinkinderen. Afgelopen woensdag was er een waardige afscheidsdienst in de kerk van Schildwolde. Naar schatting namen zo'n 700 mensen afscheid van een zeer gewaardeerd persoon. Bij de begraafplaats in Slochteren stond een indrukwekkende erehaag.

 

We wensen Aaf, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

 

Frits Boven