Lidmaatschap

TC Wijchgelsheim kent meerdere vormen van lidmaatschap: senior-, junior- en ereleden. 

 

Seniorleden 
Leden van 18 jaar en ouder *.

 

Juniorleden 
Leden tot en met 17 jaar. Bij het jeugdlidmaatschap junioren is een onderverdeling aangebracht: 
a. Jongere jeugd: leden tot en met 12 jaar 
b. Oudere jeugd: leden van 13 tot en met 17 jaar.
De leeftijd wordt bepaald door het kalenderjaar waarin men de genoemde leeftijd bereikt.

 

Ereleden 
Leden die zich op één of andere uitzonderlijk wijze zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.

 

Contributie
Senioren: € 90,-
Junioren t/m 12 jaar: € 45,00
Junioren 13 t/m 17 jaar: € 60,-

Bij meerdere gezinsleden wordt per opvolgend lid € 2.50 korting gegeven.

Voor vragen over uw contributie kunt u contact opnemen met de penningmeester Jaap Mooi op 0598 421609 of via penningmeester@wijchgelsheim.nl. Klik hier voor het downloaden van een opgaveformulier.

 

Competitiebijdrage
Senioren, 1 competitie - € 25,-
Senioren, 2 competities - € 40,-
Junioren - € 15.-

 

Sleutel kleedkamers
Als lid kunt u voor € 5,= een sleutel aanschaffen van de kleedkamers en de toiletten. Dit kan bij Janet Mooi op 06 41 94 66 78 of via secretaris@wijchgelsheim.nl. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de sleutel ingeleverd te worden.

 

Opzeggen lidmaatschap

  • Opzegging dient plaats te vinden voor 1 december van het verenigingsjaar;
  • Bij opzegging van een minderjarige dient de wettelijk vertegenwoordiger de opzegging te doen;
  • Indien de opzegging niet voor 1 december plaats vindt blijft het lidmaatschap nog 1 jaar doorlopen en is nog de gehele contributie voor dat jaar verschuldigd;
  • Opzegging kan door een email te sturen naar secretaris@wijchgelsheim.nl of schriftelijk bij de secretaris Ineke Koning, Hoofdweg 162 9621 AP Slochteren.