Lidmaatschap

TC Wijchgelsheim kent meerdere vormen van lidmaatschap: senior-, junior- en ereleden. 

 

Seniorleden 
Leden van 18 jaar en ouder *.

 

Juniorleden 
Leden tot en met 17 jaar. Bij het jeugdlidmaatschap junioren is een onderverdeling aangebracht: 
a. Jongere jeugd: leden tot en met 12 jaar 
b. Oudere jeugd: leden van 13 tot en met 17 jaar.
De leeftijd wordt bepaald door het kalenderjaar waarin men de genoemde leeftijd bereikt.

 

Contributie
Senioren: € 100,-
Junioren t/m 12 jaar: € 45,00
Junioren 13 t/m 17 jaar: € 60,-

Voor vragen over contributie kunt je contact opnemen met de penningmeester Janet Mooi op 06-41946678 of via janet@mooivanmooi.nl. Klik hier voor het downloaden van een opgaveformulier.

 

Competitiebijdrage
Senioren, 1 competitie - € 25,-
Senioren, 2 competities - € 40,-
Junioren - € 15.-

 

Sleutel kleedkamers
Als lid kunt je voor € 5,= een sleutel aanschaffen van de kleedkamers en de toiletten. Dit kan bij Janet Mooi op 06 41 94 66 78 of via janet@mooivanmooi.nl. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de sleutel ingeleverd te worden.

 

Opzeggen lidmaatschap

  • Opzegging dient plaats te vinden voor 1 december van het verenigingsjaar;
  • Bij opzegging van een minderjarige dient de wettelijk vertegenwoordiger de opzegging te doen;
  • Indien de opzegging niet voor 1 december plaats vindt blijft het lidmaatschap nog 1 jaar doorlopen en is nog de gehele contributie voor dat jaar verschuldigd;
  • Opzegging kan door een email te sturen naar janet@mooivanmooi.nl of schriftelijk bij Janet Mooi, Schildwolderdijk 37, 9626 AP Schildwolde.