BBQ dinsdagochtendgroep

BBQ op de dinsdagmorgen 2018

Traditioneel wordt de laatste (buiten)speeldag van de dinsdagmorgen-groep, dit jaar op 25 september, afgesloten met een BBQ en diverse hapjes en sapjes en brokjes en slokjes. Daarbij gaan alle soorten vlees-jes heet van de braad erin als koek, geserveerd met stokbrood en diver-se sausen. Door een aantal deelneemsters worden altijd vrijwillig allerlei ‘home-made’ salades en andere lekkernijen meegebracht waarvan ie-dereen ook weer intens geniet. De gehele zomer werd er gespeeld in een altijd gevarieerde opkomst. De opkomst groeit gestaag zodat regelmatig alle vijf banen bezet waren. In de zeer warme maanden juli en augustus werd er een uurtje eerder be-gonnen om oververhitting te voorkomen. Na de laatste speeldag kan er soms nog één of twee weken buiten wor-den doorgespeeld, al lonkt in de opmaat naar de winter wel weer de hal. Helaas zullen we Willy, onze chef de cuisine du jour, die de BBQ altijd heeft verzorgd met altijd een heerlijk assortiment uit Duitsland, (moeten) missen wegens zijn verhuizing. Lou sprak hem alle lof en goeds toe, waarna hij een applaus als blijk van waardering in ontvangst mocht ne-men. Bij iedereen rees de vraag: “En volgend jaar dan?”, maar daar past maar één antwoord op: “Komt tied, komt road.” Allen wensen Willy een mooie tijd toe in een Bourgondische omgeving en er zal wel enig contact blijven. De meeste deelnemers in de groep zijn inmiddels al weer aan het over-winteren in de Stirumhal in Hoogezand en wel op de dinsdagmiddag tussen 2 en 4 uur.

Bert © 2018

 

BBQ op de dinsdagmorgen 2017

Elke dinsdagmorgen worden bijna alle vijf banen bezet door een groep enthousiaste recreatieve tennissers. Er wordt in dubbels gespeeld en ondanks dat de speelsterktes onderling nogal verschillen maakt iedereen het spelen voor iedereen mogelijk en geniet iedereen van dit ochtendje tennis. Het enige waarop soms gemopperd wordt zijn de ballen en de wind. Opvallend dit jaar was dat we, op één ochtend na, altijd in een stralend zonnetje konden spelen. Een keer was er een buitje in de pauze. Elke ochtend wordt er in de pauze koffie gedronken, altijd gezet en geserveerd door Jan en Gerda. Dan worden de laatste dorpsactualiteiten uitgewisseld (gedeeld). Lou heeft altijd de regie wanneer er iets moet worden gezegd of geregeld.

Traditioneel wordt de laatste speeldag in oktober afgesloten met een door Willy verzorgde BBQ met een hapje en een sapje of een brokje met een slokje. Daarbij gaan alle soorten vleesjes heet van de braad erin als koek, geserveerd met stokbrood en diverse sausjes Door enkele deelnemers worden dan allerlei ‘home-made’ lekkernijen aangeboden waarvan iedereen ook weer zichtbaar geniet. Twee jaar geleden verraste Burd iedereen met een liveoptredentje met enkele liedjes van The Beatles en van hem zelf. Vorig jaar droeg hij op prinsjesdag voor uit eigen werk. Het buitenspelen is met de BBQ weer afgesloten en gaan de meeste deelnemers uit de groep overwinteren in de Stirumhal in Hoogezand.

Bert © 2017